SURE sertifitseerimine

Mis on SURE (SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme) sertifitseerimise skeem?

SURE (SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme) sertifitseerimise skeem on biokütustele suunatud tarneahela kontrollskeem näitamaks vastavust EL taastuvenergia direktiivile (EL) 2018/2001 (RED II – Renewable Energy Directive).
 
Tulenevalt taastuvenergia direktiivist peavad biomassist elektri- ja soojusenergiat tootvad käitajad tõendama kasutatava biomassi päritolu ja säästlikku tootmist ning kasutamist. 
 
SURE sertifitseerimisskeem katab ära järgmised materjalid:
  • Põllumajanduslik biomass ja seotud jäätmed;
  • Metsa biomass ja seotud jäätmed;
  • Biojäätmed.

Miks just SURE sertifitseerimise skeem?

Vabatahtlikke sertifitseerimisskeeme (nagu SURE) peetakse üheks viisiks taastuvenergia direktiivis kirjeldatud kriteeriumite ja massibilansi süsteemi vastavuse dokumenteerimiseks ja tõendamiseks. SURE skeem on hinnatud ja heaks kiidetud EL Komisjoni poolt näitamaks vastavust RED II nõuetele. 

SURE süsteem on välja töötatud kõikehõlmava skeemina, mis katab ära kogu tarneahelas olevad osalejad ja aitab seeläbi tõendada kohu ahela vastavust jätkusuutlikkuse kriteeriumitele ning tagab nõutud aruandluse massibilansisüsteemina. 

Läbi SURE sertifitseerimise tagate:

  • Taastuvenergia direktiivi säästlikkuse nõuete jälgimise ja aruandluse;
  • Erapooletu auditeerimise ja sellekohase kinnituse sertifikaadina (tõendus Keskkonnaametile);
  • Kindlustunde oma koostööpartneritele ja klientidele jätkusuutlikkuse nõuete järgimisel ning panustamist kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse.
Sertifitseerimise protsess
 
Esimene samm sertifitseerimise poole on mõista, milline on teie tarneahel, kust materjali varutakse. Sealt edasi saab paika panna vajamineva kontrolli ja tõendamise süsteemi. 
 
Tarneahela määramiseks ja edasise protsessi tutvustamiseks võtke meiega julgelt ühendust. 
 

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu