Koolitused

18-20.06.2024

Visuaalse tugevussorteerimise kursus - INSTA 142 / BS4978​

1200 EUR

Koolitused ja infopäevad, mida viivad läbi meie kogemustega audiitorid, annavad ülevaate ja tõstavad teadlikkust metsandus- ja puidutööstussektoris toimuvast, erinevatest seotud sertifitseerimise skeemidest ja seotud standarditest.

Kui te vastutate oma organisatsioonis CE-märgistamise, tarneahela (COC) või metsamajandamise (FM) sertifitseerimise süsteemi (või teatud osa) eest, soovite tulevikus taotleda sertifikaati või soovite lihtsalt uuendustega kursis olla siis meie omame Teile sobivat lahendust läbi oma tutvustavate seminaride.

Vastavalt Teie soovidele ja vajadustele saame pakkuda järgmiseid koolitusi:

  • Puittoodete CE-märgistamine;
  • Tarneahel (FSC® ja PEFC) – standardid, tõlgendused ja direktiivid;
  • Metsamajandamine (FSC® ja PEFC) – standardid, tõlgendused ja direktiivid;
  • Kontrollitud puit;
  • Tarneahela ja metsamajandamisega seotud seadusandlus (nt. Metsaseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus jm.);
  • Euroopa Liidu Puidumäärus (EUTR);
  • Visuaalne puidu tugevussorteerimine (INSTA 142, BS 4978, BS 5534, BS 2484). 

Meie eesmärk

Läbi pakutavate seminaride ja infopäevade parandada teadlikkust Ehitustoodete regulatsioonist ja CE-märgistamise tingimustest, tarneahela ja metsamajandamise nõuetest ning läbi selle tõsta Teie ja teie koostööpartnerite suutlikkust paremini vastata vastutustundliku metsamajandamise ja jätkusuutliku tarneahela reeglitele ning seadusandlusele.

Pange meie teadmised enda kasuks tööle. Sertifitseerimine – see ei pea olema keeruline!

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust või saatke päring.

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu