Koolitused

Koolitused ja infopäevad

Koolitused ja infopäevad, mida viivad läbi meie kogemustega audiitorid. Anname ülevaate ja metsandus- ja puidutööstussektoris toimuva kohta, seotud sertifitseerimise skeemide osas ja seotud standardite kohta. Tõstame Teie teadlikkust valdkonnas toimuva kohta. 

Kui te vastutate oma organisatsioonis CE-märgistamise, tarneahela (COC) või metsamajandamise (FM) sertifitseerimise süsteemi (või teatud osa) eest, soovite tulevikus taotleda sertifikaati või soovite lihtsalt uuendustega kursis olla, siis meie tutvustavad seminarid on Teile kindlasti kasuks.

Meie eesmärk on parandada teadlikkust läbi seminaride ja infopäevade. Kogu vajalik info ehitustoodete regulatsioonist ja CE-märgistamise tingimustest, tarneahela ja metsamajandamise nõuetest. Tõstame Teie ja teie koostööpartnerite suutlikkust vastata vastutustundliku metsamajandamise ja jätkusuutliku tarneahela reeglitele ning seadusandlusele.

Vastavalt Teie soovidele ja vajadustele saame pakkuda järgmiseid koolitusi:

  • Puittoodete CE-märgistamine;
  • Tarneahel (FSC® ja PEFC) – standardid, tõlgendused ja direktiivid;
  • Metsamajandamine (FSC® ja PEFC) – standardid, tõlgendused ja direktiivid;
  • Kontrollitud puit;
  • Tarneahela ja metsamajandamisega seotud seadusandlus (nt. Metsaseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus jm.);
  • Euroopa Liidu Puidumäärus (EUTR);
  • Visuaalne puidu tugevussorteerimine (INSTA 142, BS 4978, BS 5534, BS 2484)
  • EUDR.
lecture, instructor, lecture room-3986809.jpg

Järgmised koolitused

17. september 2024

EUDR veebiseminar

185

25. september 2024

PEFC EUDR moodul, veebiseminar

185

27. september 2024

FSC® EUDR moodul, veebiseminar

185

9. oktoober 2024

FSC® tarneahela veebiseminar

185

15. oktoober 2024

PEFC tarneahela veebiseminar

185

Kohtade täitumisel

RED II, kliimaministri määrus nr 35 ja SURE sertifitseerimine, veebiseminar

185

Kohtade täitumisel

ISCC sertifitseerimine, veebiseminar

185

6. november 2024

FSC kontrollitud puidu veebiseminar kontrollitud puidu standard FSC-STD-40-005 V3-1 rakendamine ja nõuded

185

Kohtade täitumisel

Visuaalse tugevussorteerimise kursus – INSTA 142 või BS4978

185