FSC® ja PEFC™ tarneahela infopäev – kõik oluline ühe päevaga!

17.03.2020 ja 22.04.2020 infopäev 

edasi lükatud seoses koroonaviiruse (COVID 19) levikuga. 

 

FSC®​​ ja PEFC™ sertifitseerimine.

Tarbijad soovivad rohkem kui kunagi varem olla kindlad, et nende poolt kasutatavad puidu- ja pabertooted ei kahjustaks keskkonda ega inimesi ning oleksid kooskõlas ülemaailmselt tunnustatud sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste standarditega. FSC® ja PEFC™ tarneahela sertifikaat on parim võimalus selle tõestuseks.

Metsamajandamise sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid. Sealhulgas jälgitakse metsas toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning säilitatakse loodusliku mitmekesisust. Sertifitseerides oma metsad FSC® või PEFC™ metsamajandamise süsteemi järgi, kinnitate te oma pühendumust vastutustundlikule metsamajandamisele ja rahvusvaheliselt tunnustatud reeglitele.

Pakume erinevaid koolitusi ja teostame infopäevi teadlikkuse tõstmise eesmärgil. Meie kogemustega audiitorid omavad head ülevaadet metsandus- ja puidutööstussektoris toimuvast, erinevatest seotud sertifitseerimise skeemidest ja seotud standarditest. Kui te vajate standarditest, määrustest (nt. Euroopa Liidu Puidumäärus – EUTR) või direktiividest paremat ülevaadet või täpsemat lahti seletamist – võtke meiega julgelt ühendust.

.

NCS logo

Meist

NCS Estonia OÜ on sertifitseerimisettevõte, mis koondab endas pikaajalise kogemusega oma ala spetsialiste. Pakume tarneahela- ja metsamajandamise sertifitseerimisteenust, lisaks pakume koolitusi  ja korraldame infopäevi, et tõsta teadlikkust tarneahela- ja metsamajandamise nõuetest. 

Meie tugevuseks on teadmised ja professionaalsus ning valdkonna ettevõtluskeskkonna, ettevõtete vajaduste ja probleemide tundmine. Meid iseloomustab pädev meeskond, sujuv koostöö ja personaalne lähenemine kliendile.

Me usume siiralt, et läbi tarneahela ja metsamajandamise sertifitseerimise saab muuta meid ümbritsevat keskkonda paremaks ja tõhustada organisatsioonide toimimist. Sertifitseerimise protsessiga kaasnevad teatud lisanõuded dokumentatsioonile ja süsteemidele aga läbi läbimõeldud lahenduste ning teadlikkuse tõstmise saab antud sertifitseerimise süsteemid panna organisatsiooni kasuks tööle osana juhtimissüsteemist, mis muudab organisatsiooni toimimise korrapäraseks ja struktuurseks ning loob võimalused efektiivsemaks tegutsemiseks.

Kujundame ja muudame koos Teiega läbi sertifitseerimisprotsesside Teie organisatsiooni ja meid ümbritsevat keskkonda turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja ressursitõhusamaks

    

FSC® ja PEFC™ sertifitseerimisteenust pakume koostöös Soil Association Certification Limited`iga.

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
11415 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu