ISCC sertifitseerimine

Mis on ISCC Rahvusvaheline jätkusuutlikkuse ja süsinikdioksiidi sertifitseerimine?

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) on sertifitseerimisskeem, mis pakub lahendust jätkusuutlikkuse nõuete rakendamiseks ja täitmiseks erinevatele turgudele ja sektoritele:

 • Energiasektor (sh transport, elekter, soojus- ja jahutusenergia);
 • Põllumajandus ja metsandussektor;
 • Toiduainetööstus;
 • Erinevad tööstuslikud lahendused (ringmajandus ja biomajandus)

ISCC logoJätkusuutlikkuse nõuetele vastavuse hindamine toimub läbi ökoloogiliste ja sotsiaalsete kriteeriumite ning kasvuhoonegaaside (eelkõige CO2) emissiooni arvestamise ja jälgimise.

Mis on kaetud ISCC skeemiga?

ISCC süsteem on rakendatav ülemaailmselt ja hõlmab kogu tarneahelat, alates lähtematerjali algallikast, ladustamise punktidest, tootmisüksustest kuni lõppkasutajani – nö. põllult lõpptarbijateni. Seeläbi on võimalik tagada materjalide jälgitavus kogu tarneahelas ja välja arvutada ning kontrollida kasvuhoonegaaside heitekoguse emissioon.

ISCC süsteem võimaldab sertifikaadiga katta väga laia ulatuse lähteainetest ja seotud toodetest:

 • Põllumajanduslik- ja metsa biomass;
 • Biokütused ja biogaas;
 • Jäätmed ja jäägid (plastik, tallõli, õled, kasutatud toiduõli jpm.)

Miks just ISCC sertifikaat?

Kui te soovite näidata oma ettevõtte ja oma toodete panust süsiniku jalajälje vähendamiseks siis ISCC sertifitseerimissüsteem on selleks sobiv lahendus.

ISCC süsteem aitab tagada ja näidata vastutust:

 • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse;
 • Jätkusuutlikku maakasutusse (muld, vesi ja õhk);
 • Bioloogilise mitmekesisuse ja suure süsinikusisaldusega maa-alade kaitse panustamisse;
 • Vastavust seadusandlusele ja rahvusvahelistele nõuetele;
 • Sotsiaalsete mõjudega arvestamisse

Läbi ISCC sertifikaadi kinnitate te oma partneritele, klientidele ja huvigruppidele, et teie organisatsioon panustab tooraine säästvasse kasutamisse ja kliima neutraalsuse saavutamise eesmärkidesse ning te saate seda tõendada.

Sertifitseerimise protsess

Esimene samm sertifitseerimise poole on mõista, milline on teie käsitlusala (tooted ja ISCC sertifitseerimiskriteeriumid, millele soovite vastavust taotleda). Käsitlusala määramiseks ja edasise protsessi tutvustamiseks võtke meiega palun ühendust.  

Meil on hea meel teile pakkuda sertifitseerimist vastavalt ISCC EU ja/või ISCC PLUS sertifitseerimiskriteeriumitele.

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu