SURE-sertifiointi

Mikä on SURE (Sustainable Resource Verification Scheme) sertifiointikaavio?

SURE-sertifiointikaavio on biopolttoaineisiin kohdistuva toimitusketjun valvontakaavio, joka osoittaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001 (RED II – Renewable Energy Directive) mukaisuuden.

Uusiutuvan energian direktiivistä seuraten biomassasta sähkö- ja lämpöenergiaa tuottavien pitää todistaa käytettävän biomassan alkuperä sekä kestävä tuotanto ja käyttö.

SURE-sertifiointikaavio käsittää seuraavat materiaalit:

  • Maatalouden biomassa ja liittyvät jätteet;
  • Metsän biomassa ja liittyvät jätteet;
  • Biojätteet.

Miksi juuri SURE-sertifiointikaavio?

Vapaaehtoisia sertifiointikaavioita (kuten SURE) pidetään yhtenä tapana uusiutuvan energian direktiivissä kuvattujen kriteerien ja ainetasejärjestelmän vaatimustenmukaisuuden dokumentoimiseen ja todistamiseen. SURE-kaavio on arvostettu ja EU:n komission RED II -vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen hyväksymä.

SURE-järjestelmä on kehitetty kaikenkattavaksi kaavioksi, joka käsittää koko toimitusketjussa olevat osalliset ja auttaa siten todistamaan sen, että koko ketju vastaa kestävän kehityksen kriteerejä ja varmistaa vaaditun raportoinnin ainetasejärjestelmänä.

SURE-sertifioinnilla varmistatte:

  • Uusiutuvan energian direktiivin kestävän kehityksen vaatimusten noudattamisen ja raportoinnin;
  • Puolueettoman selvityksen ja sitä koskevan vahvistuksen sertifikaatin muodossa (todiste ympäristövirastolle);
  • Varmuuden tunteen yhteistyökumppaneillenne ja asiakkaillenne kestävän kehityksen vaatimusten noudattamisesta ja panostamisesta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Sertifiointiprosessi

Ensimmäinen askel sertifioimisen suuntaan on ymmärtää, millainen on toimitusketjunne, josta materiaali hankitaan. Sieltä eteenpäin voi asettaa paikalleen tarvittavan valvonta- ja todistamisjärjestelmän.

Toimitusketjun määrittämistä ja jatkoprosessin esittelyä varten olkaa hyvä ja ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

Tarjoamme FSC® sertifiointipalvelua yhteistyössä Soil Association Certification Limitedin kanssa.