Teenused

Tarbijad soovivad rohkem kui kunagi varem olla kindlad, et nende poolt kasutatavad puidu- ja pabertooted ei kahjustaks keskkonda ega inimesi ning oleksid kooskõlas ülemaailmselt tunnustatud sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste standarditega.

Metsamajandamise sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid. Sealhulgas jälgitakse metsas toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning säilitatakse loodusliku mitmekesisust.

Ehitustoodete regulatsi-ooni ja CE-märgise eesmärgiks on Euroopa majanduspiirkonnas kauplemisel kõrvaldada liikmesriikide vahelised tehnilised takistused.
CE-märgis koos toimivusdeklaratsiooniga sisaldab olulist teavet toote kohta, mis aitab klientidel ja lõpptarbijatel kontrollida toote toimivust ning võrrelda seda teiste toodetega. CE-märgis näitab, et tootja on toodet hinnanud vastavalt kohaldatavatele nõuetele ning see vastab Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonnareeglitel

UKCA (UK Conformity Assessedmärgistus on uus UK märgistus toodetele, mida plaanitakse turustada Suurbritannia
 (Inglismaa, Wales ja Šotimaa) turul. See asendab CE märgistuse ja muutub teatud toodetele kohustuslikuks. Kui te olete toodete tootja või turustaja EL`is või UK`s ja soovite oma tooteid müüa UK turul, peate te olema teadlik antud muudatustest, kuna need võivad oluliselt mõjutada teie 
kauplemisvõimalusi.

Kliimamuutus ja mure keskkonna jätkusuutlikkuse osas puudutavad meid kõiki ja on muutumas üha suuremaks ohuks ettevõtete arengule ja kasvule. Rahvusvaheline Jätkusuutlikkuse ja Süsiniku Sertifitseerimise süsteem (ISCC) on loodud hindamaks keskkonnamõjusid ja tagamaksvastavus EL poolt ellu kutsutud taastuvenergia (RED) ja kütusekvaliteedi (EQD) direktiividele. ISCC sertifitseerimine tagab ökoloogiliste ja sotsiaalsete jätkusuutlikkuse nõuete järgimise, kasvuhoonegaaside kokkuhoiu ja tarneahela jälgitavuse.kauplemisvõimalusi.

Vastavalt taastuvenergia direktiivile (RED II) rakendub alates 01.01.2023 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamisele tõendamiskohustus. Biomassi kasutamisel elektri-, soojus- ja jahutusenergia tootmiseks on vaja koguda ja tõendada andmeid päriolu kohta ning tagada biomassi vastavus säästlikkuse kriteeriumitele. SURE süsteem on üks viis selle tõendamiseks

Pakume erinevaid koolitusi ja teostame infopäevi teadlikkuse tõstmise eesmärgil. 
Meie kogemustega audiitorid omavad head ülevaadet metsandus- ja puidutööstussektoris toimuvast, erinevatest seotud sertifitseerimise skeemidest ja seotud standarditest.

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

Pakume FSC® sertifitseerimisteenust koostöös Soil Association Certification Limited`iga