Puittoodete sertifitseerimine ja CE märgistus

Ehitustoodete regulatsiooni ja CE-märgistuse eesmärgiks on Euroopa majanduspiirkonnas kauplemisel kõrvaldada liikmesriikide vahelised tehnilised takistused. CE-märgis koos toimivusdeklaratsiooniga sisaldab olulist teavet toote kohta, mis aitab klientidel ja lõpptarbijatel kontrollida toote toimivust ning võrrelda seda teiste toodetega. CE-märgis näitab, et tootja on toodet hinnanud vastavalt kohaldatavatele nõuetele ning see vastab Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonnareeglitele.

Toote märgistamine CE-märgisega on kohustuslik, kui tootele kehtib harmoniseeritud Euroopa standard (hEN) või Euroopa Tehniline Hinnang (ETA) ja CE-märgis on ainus viis näidata sellise toote või süsteemi vastavust ehitustoodete regulatsioonile.  

NCS Estonia OÜ on Euroopa Liidus kinnitatud kui teavitatud asutus (teavitatud asutuse number 2866) ja omab õigust väljastada CE-märgise sertifikaati. Teavitatus asutuse kinnitust ja käsitlusala saab kontrollida NANDO andmebaasist.

Sertifitseerimise protsess (ülevaade)

1. Päring

Saatke meile päring või võtke meiega ühendust. Kuulame ära teie mõtted ja soovid ning tutvustame erinevaid võimalusi.

2. Taotlus ja hinnakalkulatsioon

Paneme paika teie sertifitseerimise käsitlusala ja koostame sellest lähtuvalt hinnakalkulatsiooni.

3. Leping

Kui hinnakalkulatsioon on sobilik saadame teile tutvumiseks ja allkirjastamiseks sertifitseerimisega seotud lepingu. Peale lepingu allkirjastamist saame alustada sertifitseerimise protsessiga.

4. Audit

Meie kogenud audiitor teostab esmase sertifitseerimise auditi, mis sisaldab teie dokumentatsiooni hindamist, üksuste külastust jm seonduvat vastavalt rakendatavatele standarditele.

5. Sertifikaat

Kui te olete edukalt läbinud sertifitseerimise protsessi väljastatakse teile selle kinnituseks vastav sertifikaat. Teil on õigus hakata oma tooteid turustama ja märgistama CE-märgisega.

Koolitused

Lisaks puittoodete sertifitseerimisele, pakume me erinevaid puitmaterjali sorteerimisega seotud  koolituskursusi järgmiste standardite järgi:

  • INSTA 142 (konstruktsioonpuidu visuaalne tugevussorteerimine C14/C18/C24/C30); 
  • BS 4978 (konstruktsioonpuidu visuaalne tugevussorteerimine C16/C24); 
  • BS 5534 tiling battens (puitroovituse visuaalne tugevussorteerimine);
  • BS 2482 scaffold boards (puittellingute visuaalne tugevussorteerimine). 
Lisainfo:

Visuaalse tugevussorteerimise kursus - INSTA 142 / BS4978

Toimumisaeg: 12-14.01.2021

Asukoht: Järvamaa Kutsehariduskeskus

 

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

Pakume FSC® sertifitseerimisteenust koostöös Soil Association Certification Limited`iga