Metsamajandamise sertfitseerimine

Mis on metsamajandamise sertifitseerimine?

Metsamajandamise sertifitseerimine ja väljastatav sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid. Sealhulgas jälgitakse metsas toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning säilitatakse looduslikku mitmekesisust. 

Metsamajandamise sertifikaati saavad taotleda kõik metsaomanikud, kes majandavad metsi vastutustundlikult ning on valmis järgima FSC® ja/või PEFC metsamajandamise standardit. 

Metsamajandamise sertifitseerimimine jaguneb järgnevalt:

  • Metsa majandamine metsa omaniku tegevuse individuaalse sertifitseerimise kaudu;
  • Metsa majandamine kasutades piirkondlikku või grupisertifitseerimist.

Kui teie poolt majandatav mets on sertifitseeritud, teavad teie kliendid ja teised huvigrupid, et metsamajandamine ja sellega kaasnevad protsessid võtavad arvesse sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja jätkusuutlikke tavasid ning on sõltumatult kontrollitud. 

Sertifitseerimise protsess (ülevaade)

1. Päring. Kui te soovite meie poolset hinnakalkulatsiooni või lisainformatsiooni, palun saatke meile allpool olev päring. Võtame teiega ühendust ja tutvustame edasisi samme.

2. Taotlus ja hinnakalkulatsioon. Meie audiitor võtab teiega ühendust, täpsustab sertifitseerimise käsitlusala ja koostab pakkumise. Sertifitseerimisega seotud tööde maht sõltub sertifitseeritava metsamaa suurusest, asukohast ja grupisertifitseerimise korral sertifitseeritavate metsaomanike arvust.

3. Leping. Teile tutvustatakse ja saadetakse sertifitseerimisega seotud dokumendid. Peale sertifitseerimisdokumentide allkirjastamist saame alustada sertifitseerimise protsessiga. 

4. Audit.  Audit koosneb kahest etapist, esimese etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni vastavust standardi nõuetele. Teise etapi eesmärgiks on hinnata metsamajandamise standardi tõhusust metsaomaniku poolt. Auditi raames külastatakse kokkulepitud arvu metsakinnistuid. Auditi käigus tuvastatud leiud analüüsitakse koos metsaomanikuga, selgitades leidude mõju kliendi tegevuse tulemuslikkusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse kliendile kirjaliku aruandena.

5. Sertifikaat. Kui te olete edukalt läbinud sertifitseerimise protsessi väljastatakse teile selle kinnituseks vastav sertifikaat. Lisaks on teil õigus kasutama hakata FSC® ja/või  PEFC logosid ja kaubamärki.

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu