Metsamajandamise sertfitseerimine

Metsamajandamise sertifitseerimine ja väljastatav sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid. Sealhulgas jälgitakse metsas toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning säilitatakse loodusliku mitmekesisust. 

Metsamajandamise sertifikaati saavad taotleda kõik metsaomanikud, kes majandavad metsi vastutustundlikult ning on valmis järgima FSC® ja/või PEFC™  metsamajandamise standardit.

Metsamajandamise sertifitseerimine jaguneb järgnevalt:

  • Metsa majandamine metsa omaniku tegevuse individuaalse sertifitseerimise kaudu
  • Metsa majandamine, kasutades piirkondlikku või rühmasertifitseerimist

Sertifitseerimise protsess (ülevaade)

1. Päring

Kui te soovite meie poolset hinnakalkulatsiooni või lisainformatsiooni, palun saatke meile allpool olev päring. Võtame teiega ühendust ja tutvustame edasisi samme.

2.Taotlus ja hinnakalkulatsioon

Meie audiitor võtab teiega ühendust, täpsustab sertifitseerimise käsitlusala ja koostab pakkumise. Sertifitseerimisega seotud tööde maht sõltub sertifitseeritava metsamaa suurusest, asukohast ning rühmasertifitseerimise korral sertifitseeritavate metsaomanike arvust.

3. Leping 

Teile tutvustatakse ja saadetakse sertifitseerimisega seotud leping(ud). Pakkumisega nõustunud ettevõttega sõlmitakse sertifitseerimisleping. Peale lepingute allkirjastamist saame alustada sertifitseerimise protsessiga.

4. Audit 

Audit koosneb kahest etapist, esimese etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni vastavust standardi nõuetele. Teise etapi eesmärgiks on hinnata metsamajandamise standardi tõhusust metsaomaniku poolt. Auditi raames külastatakse kokkulepitud arvu metsakinnistuid. Auditi käigus tuvastatud leiud analüüsitakse koos metsaomanikuga, selgitades leidude mõju kliendi tegevuse tulemuslikkusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse kliendile kirjaliku aruandena.

5.Sertifikaat 

Kui te olete edukalt läbinud sertifitseerimise protsessi väljastatakse teile selle kinnituseks vastav sertifikaat. Lisaks on teil õigus kasutama hakata FSC® ja/või  PEFC™ logosid ja kaubamärki.  

Lisainfo:

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

Pakume FSC® sertifitseerimisteenust koostöös Soil Association Certification Limited`iga