Palvelut

FSC® ja PEFC™ sertifiointi. Kuluttajat haluavat nykyisin enemmän kuin koskaan olla varmoja siitä, että heidän käyttämänsä puu- ja paperituotteet eivät vahingoita ympäristöä tai ihmisiä, ja että ne vastaavat kansainvälisesti hyväksyttyjä sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia standardeja. Puun alkuperäseurannan FSC®- ja PEFC™-sertifiointi on paras tapa todistaa se.

Metsänhoidon sertifikaatti osoittaa, että metsänomistaja hoitaa metsiään ympäristöystävällisesti, ja täyttää metsänhoitostandardin vaatimukset, joita ovat mm. metsässä tapahtuvan kehityksen seuraaminen, uuden metsän istuttamisesta huolehtiminen, metsän terveydentilan seuraaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Hankkimalla metsällesi FSC®- tai PEFC™-metsänhoitosertifioinnin, vahvistat omistautumisesi vastuulliselle metsänhoidolle ja kansainvälisesti hyväksytyille säännöille.

Rakennustuotteiden säännöstelyn ja CE-merkinnän tarkoituksena on poistaa jäsenmaiden väliset tekniset esteet Euroopan talousalueella tapahtuvassa kaupankäynnissä. CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus sisältävät tuotetta koskevaa tärkeää tietoa, joka auttaa asiakkaita ja loppukäyttäjiä varmistumaan tuotteen toimivuudesta ja vertaamaan sitä muihin tuotteisiin. CE-merkintä osoittaa, että valmistaja on arvioinut tuotteen sovellettavien vaatimusten mukaisesti ja se vastaa Euroopan unionin turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääntöjä.

UKCA (UK Conformity Assessed) merkintä on uusi Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) merkintä tuotteille, jotka saatetaan myyntiin Iso-Britannian (Englanti, Wales ja Skotlanti) markkinoille. Se korvaa CE-merkinnän ja on jatkossa pakollinen tietyille tuotteille. Mikäli olette tuotteiden valmistaja tai markkinoija EU:ssa tai UK:ssa, ja haluatte myydä tuotteitanne UK:n markkinoilla, teidän on oltava tietoisia kyseisistä muutoksista, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi kaupankäyntimahdollisuuksiinne.

Ilmastonmuutos ja huoli ympäristön kestävyydestä koskettavat meitä kaikkia ja ovat muuttumassa yhä suuremmaksi vaaraksi yritysten kehitykselle ja kasvulle. Kansainvälinen kestävän kehityksen ja hiilisertifioinnin järjestelmä (ISCC) on luotu arvioimaan ympäristövaikutuksia ja varmistamaan EU:n uusiutuvan energian käyttöä koskevan (RED) ja polttoaineen laatua koskevan (EQD) direktiivin mukaisuus. ISCC-sertifiointi takaa ekologisten ja sosiaalisten kestävän kehityksen vaatimusten noudattamisen, kasvihuonekaasujen säästön ja toimitusketjun seurattavuuden

Uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaisesti astuu 1.1.2023 voimaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käyttöä koskeva todistamisvelvollisuus. Biomassan käytössä sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergian tuotantoon tulee kerätä ja todistaa tietoja alkuperästä ja taata biomassan kestävyyskriteerien mukaisuus. SURE-järjestelmä on yksi tapa sen todistamiseen

 

Tarjoamme erilaisia koulutuksia ja järjestämme infopäiviä tietoisuuden lisäämiseksi. Kokeneilla auditoijillamme on hyvä käsitys metsätalous- ja puuteollisuussektorista, erilaisista sertifiointikaavoista ja standardeista. Jos tarvitset paremman katsauksen tai tarkemman selvityksen standardeista, asetuksista (esim. EU:n puutavara-asetus – EUTR) tai direktiiveistä – ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä!!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

Tarjoamme FSC® sertifiointipalvelua yhteistyössä Soil Association Certification Limitedin kanssa.